กับดักการตลาด B2B: Business to Business Marketing | รายการ Innovative Wisdom

B2B หรือ Business to Business Marketing

การตลาดแบบ "ซื้อไป เพื่อขายต่อ หรือทำธุรกิจต่อ"

กับดักการตลาด B2B ที่คนมักเข้าใจผิด

จะทำการตลาด B2B ให้ได้ผลและสร้างความแตกต่าง ควรให้ความสำคัญกับอะไร

รายการ Innovative...

Voir la suite

Par : CU Radio Channel

Thèmes liés : marketing b2b

Adetem Club B2B et le ROI marketing

Les mesures du ROI en Marketing B2B; La réunion du Club B2B de l’Adetem aujourd’hui a été l’occasion de présenter les résultats de cette étude réalisée par l’Adetem, OpinionWay et Ariane Etudes.

Voir la suite

Par : GetQuanty

Thèmes liés : etude marketing b2b

Les influenceurs marketing B2B

Retour sur le Club Adetem B2B du 7 décembre 2017 : « Les influenceurs marketing B2B »

Difficile de passer à côté du phénomène des influenceurs et de l’influence marketing.

Depuis quelques années, toute la presse marketing en parle.

Mais ce nouveau levier de communication est-il applicable en B2B ? La réponse en image avec Béatrice Loriot et Valérie Geneyton, Co-Présidentes du Club Adetem B2B.

Voir la suite

Par : Adetem

Thèmes liés : marketing b2b

7 conseils pour mettre en place un plan marketing ppt B2B innovant - Partie 2

7 conseils pour mettre en place un plan marketing ppt B2B innovant - Partie 2

Partie 1 – La Stratégie en amont du Plan Marketing

Avant de choisir où aller il faut d’abord savoir où on est !

C’est pourquoi il est essentiel de faire une première réflexion sur ses concurrents et son marché.

D’abord un PESTEL pour l’analyse de son écosystème

Ensuite pour ses produits, le plus facile a utiliser c’est la Matrice BCG

Puis un SWOT avec la célèbre analyse en Menace /...

Voir la suite

Par : ConseilsMarketing.fr

Thèmes liés : marketing b2b strategies / strategie marketing innovation / blog marketing plan